- Rooikat Reizen | Zuid-Afrika Namibie Botswana Reizen - http://www.rooikatreizen.nl -

Suiker productie

Zuid-Afrika is al voor 150 jaar een voorname producent van rietsuiker. De meeste suikerriet wordt aangetroffen in KwaZulu-Natal en in de zuidoosten van Mpumelanga (die gelegen is aan het zuidelijke grens van het Krugerpark). De twee belangrijkste rolspelers zijn SASA (South African Sugar Accosiation) en SASRI (South African Sugar Research Institute).